Sprawozdanie finansowe za 2022r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe za 2021r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe za 2020r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe za 2019r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne

WYPOCZYNEK 2020

Zapraszamy na kolenie letnie w Sarbinowie Morskim 2020

I termin 11.07 – 24.07.2020r.

II termin 4.08 – 17.08.2020r.

Więcej informacji na stronie: kolonia-sarbinowo.com.pl

Sprawozdanie finansowe za 2018r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne

dr Adam Kiewicz,

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 lipca zmarł nasz wieloletni Przyjaciel i współpracownik dr Adam Kiewicz, pedagog, działacz społeczny, harcmistrz i historyk harcerstwa.
Całe swe zawodowe życie poświęcił działalności pedagogicznej, której ukoronowaniem była funkcja dyrektora IX liceum ogólnokształcącego-jednego z najlepszych wrocławskich liceów. Pełnił ją w latach 1972 – 1981. Po przejściu na emeryturę nadal pracował społecznie będąc inicjatorem , członkiem założycielem
i przez ponad 20 lat niezmordowanym sekretarzem Wrocławskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – Organizacji Pożytku Publicznego.
Pożegnanie Zmarłego nastąpi 3 sierpnia 2018 o godzinie 9 na Kiełczowskim cmentarzu komunalnym

Przyjaciele, Członkowie Założyciele,
Władze Stowarzyszenia i współpracownicy

PROTOKÓŁ z obrad VI Walnego Zebrania

PROTOKÓŁ

z obrad VI Walnego Zebrania Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole

w dniu 26 listopada 2015 roku

czytaj dalej

Zaproszenie na walne zebranie

Szanowna Pani, Szanowny Panie !

20 listopada bieżącego roku mija 5-cio letnia kadencja Władz naszego Stowarzyszenia – Wojewódzkiego Komitetu ( Zarządu ) i Komisji Rewizyjnej.

Wojewódzki Komitet ( Zarząd ) Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 19 października b.r. ustalił termin kolejnego VI Walnego Zebrania Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Rozdziału V, § 27 Statutu, na czwartek 26 listopada 2015 roku o godzinie 12:30 w pierwszym terminie i o 12:45 w drugim terminie. 

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Wrocławskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk przy ul. Podwale 75 ( Nad fosą, obok Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec ).

czytaj dalej

Sprawozdanie za rok 2013

SPRAWOZDANIE

FINANSOWE

Wrocławskiego Stowarzyszenia

Narodowego Czynu Pomocy Szkole

za rok 2013

  sprawozdanie finansowe 2013