Zarząd

Sekretariat czynny: pon. i czw. 9:00 – 15:00, wt. śr. pt. po uprzednim tel. umówieniu

Przewodniczący: 
Z-ca Przewodniczącego: Prof. dr hab. Henryk Ratajczak, Członek rzeczywisty PAN
Skarbnik: Antoni Kilarski, Emer. dyr. Banku Spółdzielczego
Sekretarz: dr Adam Kiewicz, Emer. prof. szkoły średnie
Członek Zarządu – Michał Pulit
Członek Zarządu – Stanisław Swat
Członek Zarządu – Astrid Gracjana Żyborska