Zarząd

Przewodniczący: Wanda Kruk

Z-ca Przewodniczącego: Sasiela Krystyna

Skarbnik: Beata Rudzka

Sekretarz: 
Członek Zarządu – Wincenciak Podbucka Małgorzata
Członek Zarządu – Pulit Michał
Komisja Rewizyjna: Koziarz Anna
Komisja Rewizyjna: Niedzielska Dominika