Zarząd

Przewodniczący: Wanda Kruk

Z-ca Przewodniczącego: Sasiela Krystyna

Skarbnik: Beata Rudzka

Członek Zarządu – Wincenciak Podbucka Małgorzata

Członek Zarządu – Pulit Michał

Komisja Rewizyjna: Koziarz Anna

Komisja Rewizyjna: Niedzielska Dominika