dr Adam Kiewicz,

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 lipca zmarł nasz wieloletni Przyjaciel i współpracownik dr Adam Kiewicz, pedagog, działacz społeczny, harcmistrz i historyk harcerstwa.
Całe swe zawodowe życie poświęcił działalności pedagogicznej, której ukoronowaniem była funkcja dyrektora IX liceum ogólnokształcącego-jednego z najlepszych wrocławskich liceów. Pełnił ją w latach 1972 – 1981. Po przejściu na emeryturę nadal pracował społecznie będąc inicjatorem , członkiem założycielem
i przez ponad 20 lat niezmordowanym sekretarzem Wrocławskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – Organizacji Pożytku Publicznego.
Pożegnanie Zmarłego nastąpi 3 sierpnia 2018 o godzinie 9 na Kiełczowskim cmentarzu komunalnym

Przyjaciele, Członkowie Założyciele,
Władze Stowarzyszenia i współpracownicy