Partnerstwo ze Stowarzyszeniem “Przyjazna Szkoła”

Z przyjemnością informujemy, że w najbliższym czasie zostanie zawarta umowa o partnerstwie pomiędzy naszym Stowarzyszeniem a Stowarzyszeniem Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom “Przyjazna Szkoła” w Mysłowicach. Przedmiotem umowy jest uczestnictwo Wrocławskiego Stowarzyszenia w akcji “1% dla mojej organizacji” prowadzonej przez “Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła”