Partnerstwo ze Stowarzyszeniem „Przyjazna Szkoła”

Z przyjemnością informujemy, że w najbliższym czasie zostanie zawarta umowa o partnerstwie pomiędzy naszym Stowarzyszeniem a Stowarzyszeniem Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” w Mysłowicach. Przedmiotem umowy jest uczestnictwo Wrocławskiego Stowarzyszenia w akcji „1% dla mojej organizacji” prowadzonej przez „Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła”